3D Print bliver også betegnet som “Additive Manufacturing”, hvilket hentyder til at emnerne fremstilles ved at tilføre materiale i modsætning til CNC maskiner (Subtractive Manufacturing), der fjerner materiale. Fordelene ved at bruge 3D print frem for CNC er først og fremmest at emnerne kan laves meget hurtigt og at man med 3D print kan fremstille emner, som ikke er muligt med nogen anden produktionsform.

3D printere opbygger emner ved at tilføje materiale (Additive Manufacturing).

CNC maskiner fjerner materiale (Subtractive manufacturing)

CNC - Subtractive Manufacturing

Gitterstruktur som ikke kan laves med CNC

3D Printet gitterstruktur

3D Print kan først og fremmest bruges til fremstilling af:

– Prototyper
– Modeller af eksisterende produkter
– Modeller under koncept-udvikling
– Forme til støbning
– Slutbruger-produkter (Rapid Manufacturing)

Vi har specialiseret os i fremstilling af prototyper og modeller, hvor vi kan udnytte vores erfaring med udvikling af computergrafik, efterbehandling (slibning og maling) og motorstyring til at fremstille prototyper og modeller, der ligner det endelige produkt. Vi kan også producere forme, men vi laver ikke slutbruger-produkter med mindre det er i meget små mængder.

Fremstilling af prototyper

Funktionelle prototyper er et af vores specialer. Det vil sige prototyper, der føles og fungerer som det endelige produkt.
Vi bruger FDM printere (Se omkring printertyper her). Disse printere kan fremstille print i hårde materialer som PLA og ABS, men vi kan også fremstille bløde materialer enten ved 3D printning eller ved brug af forme.

Ved fremstilling af prototyper er printkvalitet kun af meget lille betydning, hvis emnerne efterbehandles, da en simpel efterbehandling hurtigt udligner forskellen. Til gengæld er efterbehandling vigtigt, da selv de bedste 3D printere idag ikke kan levere prints i en kvalitet, der er klar til slutbruger-produkter (se nedenfor).

Fremstilling af modeller af eksisterende produkter

Fremstilling af modeller minder meget om fremstilling af prototyper med den væsentlige forskel at her vil der tit være tale om skalerede modeller.

Modellerne vil normalt enten skulle bruges til at stille til skue eller være funktionsdygtige modeller. I begge tilfælde er efterbehandlingen meget vigtig, men de funktionelle modeller kan også kræve ting som elektromotorer.

Fremstilling af modeller under koncept-udvikling

3D print af modeller i løbet af udviklings-processen kan have en uvurderlig effekt på det færdige projekt. Disse modeller kan udprintes fra den tidlige idé-fase til de sidste justeringer inden den første prototype.

Disse modeller kan bruges succesfuldt under udvikling af en lang række produkter, som ikke nødvendigvis skal fremstilles ved hjælp af 3D print. Dette kunne være ting som beklædningsgenstande, køkkenudstyr eller sportsudstyr.

Fremstilling af forme til støbning

Som beskrevet nedenfor er 3D print stadig uegnet til masseproduktion, og trykstøbning vil fremover forblive en meget anvendt produktions-form, som 3D printerne endnu ikke kan konkurrere med.

Udvikling af metal støbeforme er en dyr og langsommelig proces og her kan kombinationen af 3D printere og trykstøbning ofte være en succesfuld kombination.

3D print og Injection molding

Fremstilling af slutbruger-produkter

Som nævnt tidligere, så er 3D printerne perfekte til prototyper og modeller, da man hurtigt og billigt kan lave 3D print.

Problemet med 3D printere er, de stadig ikke er driftsikre nok til masseproduktion. 3D print kan dog bruges til slutbruger-produkter af emner, der skal produceres i mindre antal og her er fly-industrien et godt eksempel, idet at man her kan drage fordel af de vægtbesparelser, som man kan opnå for produkter, der indeholder avancerede gitterkonstruktioner, som kun kan laves med 3D printere.